Whistleblowingový kanál společnosti
VAFO Praha & VAFO Production

vafo whistleblowing channel

Naše společnost si zakládá na etickém fungování a vzájemném respektu. Máte podezření, že v naší organizaci dochází k protiprávnímu jednání? Využijte náš whistleblowingový kanál.

Pro případ, že byste se ve vztahu k naší organizaci stali svědky protiprávního jednání, o kterém není snadné mluvit osobně, a toto jednání jste chtěli naší organizaci oznámit, zavedli jsme sdílený whistleblowingový oznamovací systém v rámci skupiny VAFO. Prostřednictvím tohoto kanálu nám můžete bezpečně posílat oznámení.

Všechna oznámení řeší pověřené osoby v naší organizaci. Informace zaslané přes whistleblowingový kanál jsou v naprostém bezpečí a nehrozí žádná odvetná opatření.

Jak správně poslat oznámení?

Způsoby podávání oznámení:

Příslušné osoby/řešitelé oznámení:

Zlata Bilecová, K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, mob. 725 894 596 email: whistleblowing@vafo.cz

Olga Tkadlecová, K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, mob. 702 221 421 email: whistleblowing@vafo.cz

Naše organizace vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši organizaci nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů –tj. od osoby, která pro naši organizaci nevykonává závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce); službu dle zvláštních právních předpisů, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Oznámení nelze učinit anonymně. V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů platí, že oznámení musí vždy obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele, nebo musí být totožnost oznamovatele příslušné osobě/řešiteli oznámení známa. Pokud učiníte oznámení v anonymní podobě, tak se jím naše organizace, resp. jednotlivé příslušné osoby/řešitelé oznámení, nebudou zabývat.

Buďme v kontaktu

Budeme rádi, když s námi zůstanete v kontaktu. Anonymní oznámení neřešíme, z anonymity můžete kdykoliv vystoupit. Pravděpodobně se vás zeptáme na víc informací a budeme vás také informovat o řešení vašeho oznámení. Proto si bezpečně uložte klíč k vašemu oznámení, který se zobrazí po odeslání oznámení. S tímto klíčem se můžete k oznámení kdykoli vrátit.